ZESPÓŁ SPECJALIZUJĄCY SIĘ W DIAGNOSTYCE I LECZENIU CUKRZYCY W CIĄŻY

Do naszego zespołu należą specjaliści z wieloletnim, doświadczeniem  w leczeniu cukrzycy i zaburzeń endokrynnych w ciąży. Umiejętności nabyte w trakcie pracy na akademickich etatach w Pododdziale Diabetologii Kliniki Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, będącego jednym z wiodących ośrodków w tym zakresie, są gwarantem fachowej opieki lekarskiej.

Prof. CMKP Dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz

Prof. CMKP Dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz

Specjalista: Choroby wewnętrzne Diabetologia Endokrynologia


CUKRZYCA U KOBIET CIĘŻARNYCH - PODSTAWOWE INFORMACJE

Cukrzyca  i zaburzenia gospodarki węglowodanowej należą do najczęstszych powikłań metabolicznych występujących w ciąży, gdyż dotyczą około 5% wszystkich ciężarnych. Podwyższone wartości glikemii u ciężarnej mogą powodować liczne powikłania u matki oraz u dziecka. Zaburzenia te mogą pojawić się po raz pierwszy w ciąży i definiujemy je jako cukrzyca ciążowa.

Natomiast każda kobieta chorująca na cukrzycę przed ciążą powinna znajdować się w okresie planowania ciąży pod opieką zarówno ginekologa jak i diabetologa. Udowodniono, iż właściwa opieka tych specjalistów może skutecznie zapobiec groźnym powikłaniom choroby w okresie ciąży.

CUKRZYCA U KOBIET CIĘŻARNYCH - KONSEKWENCJE DLA CIĄŻY I PŁODU

Do głównych nieprawidłowości w ciąży powikłanej cukrzycą ciążową należy nadmierna masa płodu.  Może one prowadzić do urazów okołoporodowych. Obserwuje się również zwiększony odsetek porodów zabiegowych. W  grupie noworodków z  nadmierną urodzeniową masą ciała dochodzi często do licznych zaburzeń metabolicznych. W przyszłości dzieci te mają zwiększone ryzyko rozwoju chorób metabolicznych takich jak: otyłość, cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia. Badania przeprowadzone w  ostatnich latach wykazały, iż nieleczone, nawet umiarkowane zaburzenia tolerancji węglowodanów w ciąży wiążą się ze zwiększonym ryzykiem występowania powikłań noworodkowych. Tylko odpowiednia profilaktyka i leczenie ogranicza ich występowanie.

CUKRZYCA U KOBIET CIĘŻARNYCH – POSTĘPOWANIE

W leczeniu cukrzycy ciążowej stosuje się przede wszystkim odpowiednią dietę cukrzycową. Powinna być ona prawidłowo skonstruowana pod względem jakości i ilości poszczególnych składników odżywczych oraz dopasowana indywidualnie do pacjentki. Zaleca się dostosowanie podaży kalorycznej do BMI u pacjentek z otyłością. Ciężarnym zaleca się również specjalnie zestawy ćwiczeń gimnastycznych o umiarkowanym nasileniu. U części kobiet z cukrzycą ciążową niezbędne jest zastosowanie insuliny w celu wyrównania zaburzeń metabolicznych.

Specjalistyczna opieka lekarska jest niezbędna dla pomyślnego przebiegu ciąży i porodu. Ciężarne z cukrzycą powinny znajdować się pod wykwalifikowaną i multidyscyplinarną opieką.

22 688 72 82 Umów się na wizytę Jak dojechać?