Neurologia

CZYM ZAJMUJE SIĘ NEUROLOG

Neurologia jest to dział medycyny zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób ośrodkowego (mózg oraz rdzeń kręgowy) i obwodowego układu nerwowego (nerwy). Do specjalisty zgłaszają się pacjenci cierpiący na rozmaite dolegliwości takie jak: osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia czucia, różnego rodzaju bóle, drżenia mięśniowe, zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi, zawroty głowy, kłopoty ze snem, problemy z pamięcią i koncentracją, omdlenia, zaburzenia mowy, utrata orientacji w miejscu lub czasie, problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem czy zaburzenia procesów poznawczych. Neurolog ma do dyspozycji szeroki wachlarz badań laboratoryjnych oraz obrazowych takich jak tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI) czy tomografia emisyjna (PET).

Dodatkowo wykorzystuje się elektroencefalografię (EEG), elektromiografię (EMG), badanie płynu mózgowo-rdzeniowego czy różnego rodzaju badania genetyczne. Istotne jest również fizykalne badanie chorego, sprawdzenie odpowiednich odruchów oraz reakcji na bodźce pacjenta. Neurolog zajmuje się także rehabilitacją neurologiczną pacjentów po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych czy innych chorobach takich jak stwardnienie rozsiane czy stwardnienie zanikowe boczne.  Należy również pamiętać, że neurologia w wielu miejscach ściśle łączy się z inną dziedziną medycyny – psychiatrią. Szereg objawów, a nawet jednostek chorobowych jest wspólna dla obu tych specjalności.

JAKIE SCHORZENIA NEUROLOGICZNE SĄ NAJBARDZIEJ POWSZECHNE?

Neurologia jest dziedziną medycyny niezwykle obszerną. Objawy chorobowe mogą manifestować się w niemal każdym narządzie czy układzie ludzkiego organizmu. Do najbardziej powszechnych schorzeń neurologicznych należą:

 • Choroby naczyniowe (np. udar niedokrwienny mózgu, krwotoczny udar mózgu, przemijające napady niedokrwienne mózgu TIA)
 • Zespoły otępienne (np. choroba Alzhaimera, otępienie naczyniopochodne, otępienie czołowo-skroniowe)
 • Choroby układu pozapiramidowego (np. choroba Parkinsona, dystonie, choroba Huntingtona)
 • Choroby neuronu ruchowego i rdzenia kręgowego (np. stwardnienie zanikowe boczne, jamistość rdzenia)
 • Choroby nerwowe mięśniowe (np. dystrofia mięśniowa Duchenn’a, dystrofia mięśniowa Beckera)
 • Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 • Miastenia i zespoły miasteniczne
 • Zaburzenia genetyczne i metaboliczne (choroba Wilsona)
 • Choroby zakaźne układu nerwowego (bakteryjne i wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, neuroborelioza)
 • Stwardnienie rozsiane
 • Bóle i zawroty głowy, migrena, zaburzenia widzenia
 • Neuropatie obwodowe
 • Padaczka

KIEDY WARTO ZASIĘGNĄĆ RADY NEUROLOGA?

Porady neurologa należy poszukiwać w przypadku szybkiej utraty pamięci, zaburzeń orientacji, kłopotów z czytaniem, pisaniem, liczeniem. Nasz niepokój powinny wzbudzić również nawracające utraty przytomności, omamy czy urojenia, długotrwałe oraz oporne na leki głowy oraz zawroty głowy, różnego rodzaju zaburzenia czucia, bóle kręgosłupa, uczucie drętwienia kończyn, narastające osłabienie siły mięśniowej oraz wzmożona ich męczliwość, drżenia kończyn oraz ruchy mimowolne w ich obrębie (skurcze, tiki), zaburzenia snu.

Część chorób neurologicznych daje niespecyficzne, czasem dyskretne objawy. Są to to schorzenia wymagające diagnostyki oraz odpowiedniego leczenia, nigdy nie należy ignorować wyżej wymienionych objawów. Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie w rozpoznawaniu chorób neurologicznych i są zawsze gotowi udzielić odpowiedniej pomocy pacjentom.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
22 688 72 82 Umów się na wizytę Jak dojechać?